Du lever – Hans Børli

cone

Du rusler gjennom skogen,
med sol på hendene dine
som varmen av blyge kjærtegn.
Da trår du på en kongle på stien,
kjenner det mjuke trykket av den
gjennom sålen på skoen din.

En liten hendelse, «så» liten at den nesten er ingenting.
Men vær hos den
med hele ditt menneske.
For det hender deg på jorden dette.
Du lever. Lever. 
– Hans Børli


My translation 🙂


“While strolling in the woods
with the sun shining on your hands
like the warmth of a shy caress,
you step on a pine cone on the trail
and feel its softness
through the sole of your shoe.

A small incident, ‘so’ small that it is almost nothing.
But, let it happen
with everyone you know.
For it happened to you in this world.
You are alive. Still alive.”